Beste leden,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Het bestuur heeft besloten dat het voorwoord voortaan in aangepaste vorm wordt gepubliceerd. We willen u in deze rubriek graag op de hoogte houden van alles wat de komende maand aan de orde komt, zodat u kunt kiezen aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Tijdens de Sint- en Kerstviering gaan er een paar dingen veranderen. Bij de Sintviering maken we geen gebruik meer van munten, maar van consumptiebonnen. Wil degenen die nog gespaarde munten heeft, deze inleveren? Deze munten zijn eigendom van WZC Theresia. Voortaan worden alle tafels genummerd. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de vrijwilligers, die voor uw natje en droogje zorgen, alleen hun eigen tafels bedienen, zodat niemand wordt overgeslagen. Wij zijn blij met suggesties voor verbetering. Wij zullen proberen om aan uw wensen tegemoet te komen om alles zo prettig mogelijk te laten verlopen. De Sint- en Kerstviering worden verder in deze nieuwsbrief nog uitgebreid beschreven, evenals de Seniorenbeurs In Veldhoven. De mensen die hier nog nooit aan hebben deelgenomen zullen zeker aangenaam verrast worden door alle informatie die je daar kunt krijgen, maar ook de gezellige sfeer en verscheidenheid van amusement die je ervaart. Het bestuur blijft haar best doen voor u allemaal. Toch willen wij een beroep doen op uw bereidwilligheid om wat tijd aan uw eigen vereniging te besteden, bv door toetreding tot het bestuur (dringend nodig) of als vrijwilliger. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.

Carla Jonkers, voorzitter

************************


Naar vorige pagina Naar volgende pagina