Even een woordje van de voorzitterBeste leden,

Op het moment dat ik dit schrijf worden wij allemaal beziggehouden door het Coronavirus dat iedereen in zijn greep houdt.
Maatregelen die noodzakelijkerwijs genomen moeten worden drukken een zwaar stempel op ieders leven en vooral ook op
onze bewegingsvrijheid.
Gelukkig worden er allerlei initiatieven ontwikkeld om ons leven zo goed mogelijk te laten verlopen en ook worden er ideeŽn
aangedragen om mensen, als ze dat kunnen en willen, zoveel mogelijk bezig te houden nu hun gewone activiteiten voorlopig
aan banden zijn gelegd, zodat ze niet vereenzamen.
Houd alle publicaties in dag- en weekbladen goed in de gaten en beluister ook het nieuws op radio en TV zodat je op de hoogte
blijft van eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Onze activiteiten zijn voorlopig allemaal stopgezet, daarmee geven wij uiteraard gehoor aan de beslissingen, die van
regeringszijde noodzakelijkerwijs genomen zijn en eventueel nog genomen moeten worden.
Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen betrekking hebbend op onze BSV, daarmee bedoelen we dat,
indien het weer mogelijk is om activiteiten te hervatten, wij dit zullen bespreken met de mensen die de activiteiten begeleiden,
zodat zij contact kunnen opnemen met de mensen die aan de bedoelde activiteiten deelnemen.
Wij als bestuur hopen, dat we met zín allen gezond door deze crisis komen, zodat we daarna ons leven weer kunnen hervatten
en elkaar weer kunnen ontmoeten.
Schroom niet om, indien u daar behoefte aan heeft, contact te zoeken met uw medemens, een telefoontje met een kort
gesprekje doet vaak wonderen, zeker als men aan huis gebonden is.

Blijf gezond.

Carla Jonkers, voorzitter

Naar vorige pagina Naar volgende pagina