Beste leden,

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief en het maandblad “ONS “ van de maand april

Voorwoord,

Inmiddels is iedereen op de hoogte van het feit, dat de KBO afdeling Vught op zoek is naar een nieuwe voorzitter en volgens mij begrijpen we allemaal, dat een vereniging niet draaiend gehouden kan worden, zonder bestuur en vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten. Daarom doe ik een dringend beroep op uw bereidwilligheid om deze taak, indien mogelijk, voor een door u te kiezen periode op u te nemen en zo onze afdeling in stand te houden en eventueel te laten groeien.

IK REKEN OP U!!!.

Als we naar de nabije toekomst kijken, zien we dat er verschillende leuke activiteiten op het programma staan en is er een mooie vakantieweek gepland. Goed beschouwd bieden we onze leden leuke dingen aan en dat willen we ook graag continueren, omdat heel veel leden daar gebruik van maken en zo de eenzaamheid het hoofd kunnen bieden. Ondertussen bereiden we ons ook voor op het vieren van een lustrum in oktober 2019, daar willen we ook een eventuele nieuwe naam voor onze afdeling bekendmaken. Er zijn al een aantal ideeën bij het bestuur binnengekomen, maar elke suggestie is welkom, en het voorstel dat het meest naar voren komt zal uiteraard de voorkeur krijgen. Kortom, er is werk aan de winkel, dus rekenen we op uw hulp. In volgende nieuwsbrieven zal e.e.a. nog nader uiteengezet worden.

Voorlopig blijf ik mijn best doen voor jullie allemaal

Carla Jonkers, voorzitter

Lief en Leed


Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen


Leeftijd Naam Geboren
Kroonjarigen
80 jaar Hr. J. Krijgsman 22-04-1939
85 jaar Hr. A v.d. Akker 27-04-1934
90 jaar Mevr. H.D. Kuijper-Hurkmans 03-04-1929

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen
en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven,
wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden


Gelukkig geen

De nabestaanden van onze overleden leden, of leden die een geliefde hebben moeten afstaan, wensen wij heel veel
sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen
Geen


Agenda KBO Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

Maandag Meer bewegen voor ouderen Ons Home 09.30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13.30 uur
Koersbal wzc Theresia 14.00 uur
Woensdag Koor "Ons Eigen Wijs" Ons Home 19.30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13.30 uur
Vrijdag Line Dance Ons Home 10.30 uur

Variabele Activiteiten maand April
woe - 03 Bingo Ons Home 13.30uur
woe - 10 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
woe - 17 Bingo Ons Home 13.30 uur
za - 20 Bloemschikken Ons Home 10.00 uur
woe - 24 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur

Variabele activiteiten in de maand mei.
woe - 01 Bingo Ons Home 13.30uur
di- 07 Fietsen Ons Home 13.30 uur
woe - 08 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur

Tijdens de maanden maart en april vervalt op dinsdag de activiteit handwerken en op vrijdag het line dansen. Dan zitten de belastingadviseurs in Ons Home om u te helpen met uw belastingaangifte.

Hulp bij Belastingaangifte 2018

Vanaf Carnavalsdinsdag 5 maart, in principe tot en met vrijdag 26 april 2019, is het mogelijk uw aangifte te laten invullen met behulp van de Belastingservice van de KBO. Daarvoor dient u in het bezit te zijn van een Machtigingscode, die als die niet automatisch wordt toegezonden, telefonisch kan worden aangevraagd op nummer 088-1236555. Daarna kunt u bellen met Joke Lexmond op haar nummer; 06-49038173 voor een afspraak. Het is praktisch bij uw Ziektekostenverzekeraar een JAAROPGAVE op te vragen. (gratis)

Tot ziens in Ons Home, Esschestraat 18A, 5262 BD Vught.

Cliëntondersteuning van KBO Brabant
Hebt u advies of hulp nodig?
Neem contact op met Jozef Kok
De cliëntondersteuner voor de KBO Vught is ; Jozef Kok
Hij is mobiel te bereiken onder nummer; 06-49678564 en zijn e-mail adres is; jozef.kok@kpnmail.nl
In het jaarboekje 2018 van de KBO, staat op blz.19 de uitgebreide tekst afgedrukt.

Geheugencafé Vught

Woensdag 17 april in Huize Elisabeth, Elisabethstraat 2 Vught
Wij hebben helaas geen nadere info ontvangen wie de spreker is en wat het thema van de avond is.

Met de KBO Vught naar het Provinciehuis

Op 15 maart, hebben wij met 22 leden van onze KBO afdeling Vught, een bezoek gebracht aan het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Dat was voor ons allen een bijzondere ervaring, dit omdat wij niet precies wisten wat de provincie nu echt doet. Wij werden ontvangen door Dhr. van Welij, die ons allen ook meteen op koffie trakteerde. Wel jammer was, dat we geen tafeltje hadden om ons kopje koffie op te plaatsen. Dhr. van Welij, gaf een korte uiteenzetting van wat ons in het gebouw allemaal te wachten stond. Leuk was ook de quiz die hij ons voorschotelde met 16 vragen over het provincie gebeuren. Die quiz hebben wij als afdeling Vught, als we de quizmaster op zijn blauwe ogen mogen geloven, tot op heden als beste gemaakt, wat ons een prijs oplevert. Wat die prijs precies is ligt nog in het verborgene. We hebben het gebouw van onder tot boven, van de atoombunker af tot de bovenste verdieping, gezien. In de grote vergaderzaal van het provinciehuis hebben we ook rondgekeken, op de tribune gezeten en geluisterd naar Dhr. Marcel Deryckere, lid van de Provinciale Staten voor het CDA. Deze jongeman heeft ook op een prettige wijze, de vele door ons gestelde vragen beantwoord. Ook hier was het erg leerzaam

Wist u dat:
We op 15 maart met 22 personen bij het Provinciehuis op bezoek zijn geweest Dat we een heel leerzame en leuke ochtend hebben gehad

Er op 17 april een fietstocht voor iedereen is met als startpunt Prins Hendrik
Dat we hier ook weer eindigen.
Dat de lunchpauze is op Boswijk waar we als KBO ons presenteren
We weer met de fietstochten gaan beginnen op 7 mei, met de start om 11.00 in Ons Home
De scootmobieltochten opnieuw starten op 14 mei, weer om 11.00 uur vanaf Ons Home

Dat er ook een modereisje is naar Boskoop op 22 mei

Wij op vakantie gaan naar Friesland van maandag 24 t/m vrijdag 28 juni

Er ook een dagtocht zit aan te komen op 29 augustus naar de Rotterdamse Haven en Dordrecht

We een voorlichting over Brandpreventie gaan organiseren op 29 oktober in Ons Home

De KBO Vught sinds kort een Facebook pagina heeft die u kunt Liken
Dat ons nieuwe bestuurslid Frans de Potter daar de beheerder van is en daar veel energie in heeft gestoken en dit blijft doen

Dat het nieuwe jaarboekje omstreeks juni uitkomt als er nieuwe foto’s zijn gemaakt van alle activiteiten.
Het jaarboekje dan 2 jaar geldig is

Dat de plaatsing van de zoekplaatjes in de nieuwsbrief is opgehouden te bestaan.

Antwoordstrookje
Modereisje op 22 mei
Ik geef me op voor deelname aan het modereisje op woensdag 22 mei naar Boskoop
Naam: ------------------------------------------------------ van degene die meegaat
Adres: ---------------------------------------------------------- Tel. nr. ---------------------
Stop dit strookje vóór 08 april in de brievenbus van “Ons Home”.
De kosten zijn; € 21,- voor een retourtje Boskoop met de bus. Ter plaatse moet € 5,- afgerekend worden p.p. voor koffie/thee en de lunch als bijdrage.
Opgeven = Meegaan en er kan geen restitutie plaatsvinden als u onverhoopt toch niet mee kunt.
Graag betalen vóór 08 april op rekeningnummer; NL24 RABO 0155 4028 38 t.n.v. KBO Afdeling Vught en met de vermelding; Modereisje Boskoop