Nieuwsbrief voor augustus 2019
Belangenvereniging Senioren Vught
Esschestraat 18 A
5262 BD Vught

E-mail: info@bsv-vught.org

Telefoon: 073 6563153 (Ons Home)
KvK: 17279574
Bank: NL 24 RABO 0155 4028 38
Website: www.bsv-vught.org

Voorwoord augustus 2019

Beste Leden,

Dit keer geen uitgebreid voorwoord, maar in het kort een paar dingen die belangrijk zijn om te vermelden
Zoals iedereen de afgelopen weken heeft kunnen merken, is de zomer nadrukkelijk aanwezig en zuchten velen, oud en jong,
onder de druk van een hitte die ze normaal niet gewend zijn.
Dat betekent ook, dat zeker de ouderen niet altijd kunnen doen wat ze graag zouden willen en pas op de plaats moeten maken.
Het motto is dus om goed voor jezelf te zorgen, goed door deze periode heen zien te komen en te genieten van alle dingen die je wel kunt doen en ondernemen.
Wij van onze kant proberen alle activiteiten, indien mogelijk, door te laten gaan en als dat door extreme omstandigheden
niet kan, zullen we trachten om u daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over ons 65-jarig bestaan, hetgeen wij in oktober 2019 met u willen vieren.
Wij willen u de mogelijkheid bieden om bij dit lustrum aanwezig te zijn, dus lees goed wat u daarvoor moet doen.
Verder wens ik u voor nu, nog een hele mooie zomer en vakantie toe, als u daar nog niet aan toe bent gekomen.

Carla Jonkers, voorzitter

Lief en Leed


Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.
Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen
Leeftijd Naam
Kroonjarigen
80 jaar Mevr.S.J.M. Vissers-den Uil
85 jaar Mevr. A.P.A. Aarts
85 jaar Mevr. H.A. Smolders

Nog even een rectificatie v.w.b. een 75 jarige;
Christien van Wanrooij was jarig in juli en niet haar man.
Dit stond fout in de administratie van KBO Brabant en onze dank gaat uit naar de Hr. van Wanrooij voor het doorgeven van de fout.

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen
en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven,
wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden


25-05-2019 Mevr. Rie van Gemert-Liket 97 jaar
25-06-2019 Hr. Bauke Fluitman 86 jaar
10-07-2019 Mevr. Resi van Riel 83 jaar

De nabestaanden van onze overleden leden, of leden die een geliefde hebben moeten afstaan, wensen wij heel veel
sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen
Dhr. Renť Bijman
Dhr. Hein Mutsaers
Mevr. Marij Lommen
Mevr. Ineke Dousi


Agenda BSV Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

Maandag Meer Bewegen Voor Ouderen Ons Home 09.30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13.30 uur
Koersbal in WZC Theresia WZC Theresia 14.00 uur
Dinsdag Handwerken Ons Home 13.30 uur
Woensdag Koor "Ons Eigen Wijs" Ons Home 19.30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13.30 uur
Vrijdag Line Dance Ons Home 10.30 uur

MBVO op maandagmorgen start wegens vakantie docente weer op 19 augustus
Bij Line-Dance even de opmerking, dat er pas weer Line-Dance is vanaf
vrijdag 23 augustus wegens vakantie van de docente.

Variabele Activiteiten maand Augustus
di - 06 Fietsen Ons Home 10.30uur
woe - 7 Bingo Ons Home 13.30 uur
di - 13 Scootmobielen Ons Home 10.30 uur
woe - 14 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
za - 17 Let op: Geen bloemschikken Ons Home 10.00 uur
di - 20 Fietsen Ons Home 10.30 uur
woe - 21 Bingo Ons Home 13.30 uur
di - 27 Scootmobielen Ons Home 10.30 uur
woe - 28 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
do - 29 Dagreis BSV naar Rotterdamse Havens en Dordrecht Ons Home 09.00 uur
Vertrek Rotterdamse Havenreis om 09.00 uur vanaf Station Vught.

Variabele activiteiten in de maand September.
di - 03 Fietsen Ons Home 10.30uur
wo- 04 Bingo Ons Home 13.30 uur

Vanaf 10.00 uur kunt u op de Fiets en Scootmobiel ochtenden in Ons Home terecht. We vertrekken om 11.00 uur

Beste mensen, bij deze een oproep aan alle leden van onze BSV
( Belangenvereniging Senioren Vught ).

Zijn er onder u mensen die ongeveer 1 keer in de maand een rollator
wandeling mee willen begeleiden?
We willen zo graag nog meer ouderen meenemen, maar we hebben begeleiders
te weinig.
Tegelijkertijd hebben we leden nodig, die het geen probleem vinden, om
ouderen thuis op te halen en bij een activiteit af te zetten. Dit houdt wel
in, dat je de mensen dan na een activiteit ook weer thuis zult moeten
brengen. Een ochtend per maand moet toch te doen zijn, als je hier een ander
zoveel plezier mee kunt doen, lijkt je ook niet.
Laat je hart spreken en meld je aan bij Elly van Roon.
Zij kan je alle informatie geven die je maar wilt hebben.
Het contact naar Elly gaat via telefoonnummer 06-49038173 van Joke Lexmond
en onze ouderen, die alleen nog voor hun uitje van hun rollator
afhankelijk zijn, zullen hier heel blij mee zijn, dat weet ik zeker.

SAMENVATTING PERSBERICHT 19 juli 2019 KBO BRABANT OVER PENSIOENWETGEVING

Stichting Pensioenbehoud, KBO Brabant en een derde partij, zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De drie organisaties zijn van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende pensioenkorting voor achtmiljoen mensen en geen zicht op indexering. Ondanks het feit dat de pensioenfondsen mooie rendementen boeken, dreigen zij desondanks de pensioenen van achtmiljoen mensen te moeten verlagen. Deze directe korting komt bovenop de sluipende geldontwaarding van pensioenen, die al sinds 2008 gaande is, doordat pensioenen niet geÔndexeerd mogen worden, terwijl de kosten van levensonderhoud wel stijgen. Eerst was er de financieel-economische crisis, waardoor er niet geÔndexeerd mocht worden. Vervolgens zorgde een actie van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de rente extreem daalde. Deze rente moeten de pensioenfondsen hanteren, waardoor ze zich arm moeten rekenen. Pensioenfondsen moeten doen alsof ze gemiddeld niet meer dan 5% rendement over de lange termijn behalen. Onze regering wijst de ECB als schuldige aan, maar gaat voorbij aan haar eigen rol in de pensioenmalaise. De Nederlandse pensioenfondsen beheren veruit het grootste pensioenvermogen in de Eurozone. Alle landen in de Eurozone hebben met hetzelfde ECB-beleid te maken, maar alleen Nederland heeft in zijn wetgeving voor een rekenrente gekozen die de pensioenen van werknemers en gepensioneerden doet verdampen. Dit schetst onterecht een buitengewoon pessimistisch beeld van onze pensioenfondsen. Gepensioneerden voelen dat al tien jaar lang in hun portemonnee en werknemers merken dit dus na hun pensionering. In alle andere landen van de Eurozone worden pensioenen gewoon geÔndexeerd. Aan deze ondermijning van ons unieke pensioenstelsel en van de pensioenvoorziening van degenen die daarvoor werken en gewerkt hebben, moet een halt worden toegeroepen. De Nederlandse pensioenwetgeving is in strijd met de Europese richtlijn. Daarop zal de bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat zich richten.
Voor meer informatie kunt u onze website - www.bsv-vught.org -raadplegen!

Weekreis naar Rijs (Friesland) (door Mia van Egmond)
Op verzoek van een aantal leden bleven we dit jaar in eigen land. De keus was gevallen op Hotel Gaasterland in het Friese Rijs. Van 24 t/m 28 verbleven we daar. Mia van Egmond heeft er weer een op de voor haar bekende wijze een verslag van gemaakt.

24 Juni.
Vertrek uit Vught vanaf het station
Waar onze reis naar Friesland begon
Het weer was fantastisch , de stemming perfect
Er werd veel gelachen en ook veel gekwekt

Onderweg koffie met lekker gebak
Dat ging er wel in met gemak
In Urk een lunch zeer uitgebreid
We moesten letten op de tijd.

Het hotel in Rijs was mooi gelegen
Met heel veel mooie wandelwegen
Om 18 uur een heerlijk buffetdiner
Daarna tot half 11 buiten gezeten
En iedereen was tevree.


25 Juni
9 uur ontbijt om 10 uur door Gaasterland gereden
Met een leuke gids langs mooie steden.
Na de lunch het Douwe Egberts museum in Joure bezocht
Wat ook leuk is om te weten
Is dat de eerste eigenaar Egberts Douwe heeft geheten

Na het diner ging de bowlingbaan open
En we lieten menig balletje lopen
Daarna kwamen de voetbaldames eraan
Wat hebben ze het toch goed gedaan.

26 Juni
Half 9 stond de bus weer klaar.
Op naar Texel rijden maar
De gids die ons vergezelde
en heel boeiend vertelde
liet ons echt heel Texel zien.
We hebben ook het Juttersmuseum bezocht
Daar lagen mooie dingen maar ook bocht
Ongelooflijk wat allemaal aan komt gedreven
En waar de jutters plezier aan beleven.

Na het diner een groep volksdansers
uit Friesland 5 paren tussen 75 en 85 jaar
Ze deden ook kleding showen en sketches
Het was heel goed, echt waar.

27 Juni
Een vrije ochtend, dus lekker gelopen
In het bos aan de overkant.
Na de lunch met de bus naar Drachten
En twee uur gevaren met de boot
Na het diner een dansavond met livemuziek
Wat waren vele KBOíers toch ontzettend kwiek.

28 Juni
Na ontbijt en lunch naar de orchideeŽnkwekerij
Dat was geweldig mooi
Prachtige bloemen vlinders en vissen
Het was echt ťťn bloementooi.

Daarna ons laatste diner in Wychen
Toen weer terug naar Vught
Wat hebben we toch fijn genoten
Van alles, en de blauwe lucht.

Ton en Elly zeer bedankt
Voor alles wat jullie deden.
En ook onze chauffeur bedankt.
Die geweldig heeft gereden

Lieve groet Mia

HET MANTELZORGTEAM VUGHT

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Zorgen voor familie, vriend(in), kennis of buur is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Maar wat als de mantelzorger vragen heeft of het fijn vindt dat er iemand meedenkt over zijn of haar situatie? Of wanneer een mantelzorger te maken krijgt met tegenslagen of moeite heeft met het stellen van duidelijke grenzen? Dan kunnen bewoners in de gemeente Vught terecht bij het Mantelzorgteam Vught.


Het mantelzorgteam Vught bestaat uit een mantelzorgondersteuner van Vughterstede, een medewerker
van Vivent, een sociaal werker van Stichting Welzijn Vught en vier mantelzorgconsulenten
van Wegwijs+. Met hun expertise bieden zij kortdurende ondersteuning op het gebied van zorg,
werk en privť.

Mantelzorg is veel meer
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind of een ouder wordende gezonde
partner. Mantelzorg is veel meer. Een mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor een naaste. Soms wel
24 uur per dag. Als iemand voor een ander zorgt, is het ook belangrijk dat hij/zij goed voor zichzelf zorgt.
Door anderen om hulp te vragen, gevoelens met hen te delen en de zorg af en toe los te laten, voorkomt de
mantelzorger overbelasting. Het Mantelzorgteam helpt de mantelzorger hierbij. Telefonisch, per mail,
persoonlijk tijdens het wekelijkse spreekuur in DePetrus of op afspraak.

Wat doet het Mantelzorgteam voor de mantelzorger?
Het Mantelzorgteam Vught heeft in de volle breedte aandacht voor iemands persoonlijke situatie.
Zij luisteren, denken mee en proberen samen met de mantelzorger een oplossing te vinden, zodat
zij/hij kan blijven mantelzorgen. Denk hierbij aan het inzetten van vrijwilligers als er sprake
is van overbelasting. Daarnaast informeren zij de mantelzorger over de verschillende mogelijkheden
van ondersteuning in Vught en over aanwezige hulpmiddelen, zoals de mantelzorgpas en de 3-minuten check.

Mantelzorgpas
Het Mantelzorgteam heeft twee mantelzorgpassen. Een voor de mantelzorger en een pas voor iemand die mantelzorg
krijgt. Op deze mantelzorgpas staan gegevens van mensen die gebeld kunnen worden bij nood. De pas heeft de grootte
van een visitekaartje en is gemakkelijk op te bergen in een portemonnee.

3-minuten check: sta eens stil bij mantelzorg

De 3-minuten check is een hulpmiddel voor zowel de mantelzorgconsulent als de mantelzorger zelf.
De 3-minuten check geeft inzicht in de situatie van de mantelzorger en hoe het met hem/haar gaat.
De consulent gebruikt de check vaak in het gesprek met de mantelzorger.


CliŽntondersteuning van KBO Brabant
Hebt u advies of hulp nodig?
Neem contact op met Jozef Kok of Harrie van der Aa
De cliŽntondersteuner voor de BSV Vught zijn ; Jozef Kok en Harrie van der Aa
Jozef is mobiel te bereiken onder nummer; 06-49678564 en zijn e-mail adres is; jozef.kok@kpnmail.nl
Harrie van der Aa is mobiel te bereiken onder nummer; 06-29406038 en zijn e-mail adres is; harrievanderaa@hotmail.com
Harrie is nog niet opgenomen in het Jaarboekje 2019/2020.
In het jaarboekje 2019 van de BSV, staat op blz.25 de uitgebreide tekst afgedrukt.

Hieronder komt het zoekplaatje van Frans

Ja, u hebt het goed gelezen, we krijgen weer elke nieuwsbrief een zoekplaatje en onder
degenen die het goed hebben geraden, wordt weer een cadeaubon verloot, zoals voorheen

Ra, ra , waar is dit

Op de laatste bladzijde staat het antwoordstrookje, die u kunt invullen en in de brievenbus kunt
doen van de Esschestraat 18a te Vught.


Wist u dat:.

Het bestuur uit de inzendingen van de leden een nieuwe naam heeft gekozen voor de
KBO Vught en deze de naam heeft gekregen: Belangenvereniging Senioren Vught, BSV.
Ons nieuwe bestuurslid Frans een nieuwe website voor de KBO Vught heeft gemaakt
en deze helemaal gaat bijhouden
De naam van de website is; www.bsv-vught.org

Wij een nieuwe penningmeester hebben gevonden die officieel gekozen gaat worden op de ALV van 17 januari 2020

Frans heel actief op zoek gaat naar sponsors voor onze nieuwsbrief

De weekreis heel goed is verlopen en dat de leden die mee zijn geweest, het heel erg naar hun zin hebben gehad

Er ook een dagtocht zit aan te komen op 29 augustus naar de Rotterdamse Haven en Dordrecht

We een voorlichting over Brandpreventie gaan organiseren op 29 oktober in Ons Home

De KBO Vught, BSV, sinds kort een Facebook pagina heeft die u kunt liken, en die door
Frans de Potter als de beheerder wordt bijgehouden

We opnieuw een zoekplaatje in elke nieuwsbrief gaan plaatsen, waarbij u de oplossing kunt invullen op het
antwoordstrookje en in onze brievenbus kunt doen. (Antwoordstrook van de papierversie nieuwsbrief)

Wij Mia van Egmond heel hartelijk bedanken voor haar mooie verslag, gemaakt van de weekreis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------