BSV in Vught

Belangenvereniging voor Senioren

JAARBOEKJE 2019/2020


       

Inhoudsopgave:

Pag.

Voorwoord3
Doelstelling KBO Afdeling Vught3
Doelgroep3
Bestuur4
Belangrijke info KBO Vught, namen, adressen en tel.nrs 5

Activiteiten KBO Vught

• Meer bewegen voor ouderen 6
• Koersbal op WZC Theresia 7
• Vrij kaarten (Klaverjassen, Rikken, Jokeren) 8
• Handwerken 9
• Scootmobiel tochten 10
• Scootmobiel tochten 11
• Fietstochten 12
• Fietstochten 13
• Rollatortocht 14
.. Bingo15
• Prijskaarten 16
• Koor “Ons Eigen Wijs” 17
• Bridge 18
• Line-Dance 19
• Bloemschikken 20
• Hulp bij belasting aangifte21
• Week- en dagreizen22
• Week- en dagreizen 23
• Sinterklaasmiddag en Kerst-Inn 24
• Overige belangrijke info, namen, adressen en tel.nrs. 25
• Uw KBO-pas voor extra kortingen 25
• Onafhankelijke cliëntondersteuner van KBO Brabant 25
• Ouderenadviseurs 25
• Sociëteit Park Boswijk in samenwerking met KBO-Vught 26
• Stichting Seniorenbus Vught 26
• Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught 26
• Regionale vertrouwenspersoon 26
• Vincentiusvereniging Vught 27
• Welzijn Vught 28
• Stichting Ouderen Samen 28
• Rolstoel uitleen bij De Rode Rik 28
• Geheugenbibliotheek in DePetrus 29
• Vrijwillige hulpdiensten 29
• Foto's 30

3


Voorwoord

Beste leden,

Hierbij presenteren wij het informatieboekje voor 2019-2020, waarin alle activiteiten op een rijtje zijn gezet
zodat u altijd even kunt kijken op welke dag- en tijd een activiteit plaats vindt en wie u daarvoor bij
eventuele vragen kunt benaderen.Dit boekje is ook een bron van informatie voor allerlei andere zaken, dus als
er vragen zijn schroom dan niet ze te stellen aan een van onze bestuursleden, misschien kunnen zij u verder
helpen of verwijzen naar iemand anders die uw vraag kan beantwoorden. Maak gebruik van het contact formulier om uw
vragen te stellen.Verder hopen wij, dat we met zijn allen onze positieve invloed kunnen aanwenden om ons ledenaantal
te verhogen.
Laat vrienden en bekenden weten wat er allemaal te doen is bij onze vereniging en wat er allemaal georganiseerd
wordt zoals, een vakantieweek, dagtochtjes en gezellige, goedverzorgde, feestmiddagen. Niemand hoeft zich eenzaam
te voelen, want er is voor iedereen plaats bij onze Belangenvereniging Senioren Vught. Onder deze naam, welke het
meest naar voren kwam in de enquête die wij onder de leden gehouden hebben, willen wij onze weg vervolgen, wel
onder de vlag van KBO Brabant.Ook aan informatiebijeenkomsten van diverse aard wordt de nodige aandacht besteed,
lees daarom ook de maandelijkse nieuwsbrief aandachtig door, want daar worden dergelijke bijeenkomsten altijd in
gepubliceerd.Ik wens u allen veel leesplezier en een gezellig en actief 2019-2020, waarin wij u graag willen
blijven ontmoeten, want hoe meer zielen hoe meer vreugde en mogelijkheden.

Carla Jonkers

voorzitter KBO Vught

3


Doelstelling KBO Afdeling Vught
De KBO is een organisatie door en voor senioren.
We geven informatie en verzorgen activiteiten ter ontspanning in ons eigen onderkomen op de
Esschestraat 18A te Vught, genaamd: “ONS HOME “.

3


Doelgroep
Senioren in Vught en Cromvoirt

4


Bestuur
Voorzitter: Carla Jonkers
Baarzenstraat 4914
5262 GD Vught
Secretaris: Hans van Overdijk
6e Buitenpepers 122
5231 GG ‘s-Hertogenbosch
Penningmeester: Interim René Bijman
Sint Lambertusstraat 9a
5266 AC Cromvoirt
Vice-voorzitter: Joke Lexmond
Haspelstraat 12
5261 SP Vught
Bestuurslid: Frans de Potter
Kempkeshoeve 15
5262 NV Vught
Bestuurslid: Fons Hof
Heunpark 4424
5261 WE Vught
Bestuurslid:

Vacature


5


Belangrijke info KBO Vught, namen, adressen en telefoonnummers


KBO Vught: p/a Stichting “Ons Home”
Esschestraat 18A
5262 BD Vught
T 073-6563153
E kbo.vught@gmail.com
I www.kbo-vught.nl
IBAN: NL24 RABO 0155 4028 38
K.v.K. 17279574
Ledenadministratie: René Bijman
Sint Lambertusstraat 9a
5266 AC Cromvoirt
Contributie: € 27,50 per jaar.
Bij voorkeur via automatische incasso of
over te maken in januari van elk kalenderjaar op rekening nr.
NL24 RABO 0155 4028 38
t.n.v. KBO Afdeling Vught
onder vermelding van uw lidnummer
Webmaster: Frans de Potter
Redactie nieuwsbrief: Joke Lexmond
Aanleveren copy: kbo.vught@gmail.com
René Bijman

Activiteiten KBO Vught


6


Meer Bewegen Voor Ouderen MBVO
KBO-Vught organiseert elke maandagmorgen van 09.30 tot 10.15 uur, Meer bewegen voor ouderen (MBVO)
in “Ons Home” aan de Esschestraat 18 A te Vught.


Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie of thee Kosten €1,- p.p.Heeft u ook belangstelling
en wilt u graag meedoen?
Kosten voor deze activiteit bedraagt € 100,-- per jaar, welke u in vier termijnen aan KBO Vught dient te betalen
als vergoeding van de kosten.
Opgeven bij de docente van MBVO, Jolanda Vlaminckx,
tel. nr. 073-6567607 of bij Toos op ’t Hoog, tel. nr . 073-6843823
Gewoon even binnenlopen mag ook.

7


Koersbal in WZC Theresia
Afgelopen jaar in 2018 zijn we in samenwerking met WZC Theresia
gestart met koersbal. Dit lijkt op Jeu de Boules maar dan binnen.
Het is een goede winteractiviteit gebleken en daarom hebben we besloten dit spel ook de rest van het jaar te blijven spelen.
Deelname is gratis voor KBO leden en bewoners van WZC Theresia.
Bent u dat niet, dan betaalt u € 1,- per middag.
Consumpties zijn voor eigen rekening en u kunt daar alleen met pin betalen.
Gemiddeld spelen er elke week op maandagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur, zo’n 10 tot 20 personen mee.


Inlichtingen bij Carla Jonkers tel. nr. 073-6563866

8


Vrij Kaarten (Klaverjassen, Rikken, Jokeren)
Elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is het Klaverjassen,
Rikken of Jokeren in “Ons Home” aan de Esschestraat 18 A te Vught.
Voor leden en niet-leden. Entree gratis! Koffie of thee € 1,-- per kop
Niet-leden betalen € 1,50 per kop (zij betalen immers geen contributie)
Opgeven bij Hannie Schellen, tel.nr. 06-41538274.
U kunt ook zo binnenlopen.


9


Handwerken
Elke dinsdag van de maand kunt u op dinsdagmiddag om 13.30 uur, handwerken in
“Ons Home” aan de Esschestraat 18 A te Vught. Behalve in de maanden maart en april want dan zitten de belasingadviseurs in "Ons Home". We hebben een heel gezellige brei-groep die zich inzet voor een goed doel. Ook wordt er fanatiek gehaakt en geborduurd.
Deze activiteit is ook toegankelijk voor niet-leden Niet-leden betalen € 1,50 per kop (zij betalen immers geen contributie) Heeft u nog nooit gebreid? Geen bezwaar.
Er zijn ook mensen die u kunnen helpen.


10


Scootmobieltocht
Van mei t/m de 1e week van oktober, organiseert de KBO een keer per twee weken op dinsdag een scootmobieltocht.
Verzamelen vanaf 10.00 uur in “Ons Home” aan de Esschestraat 18 A te Vught. We beginnen dan met koffie met iets lekkers.
Om 11.00 uur vertrekken we dan voor een tocht van 15 tot 25 km.
We maken gebruik van een voor en achter rijder voor de veiligheid


11


Onderweg stoppen we om de lunch te gebruiken. Zelf lunchpakket meenemen. Afhankelijk van de lengte van de tocht,
komen we rond half drie weer terug in “Ons Home”. Daar praten we na over de tocht onder het genot van een kop koffie, thee of fris.
Kosten: € 3,-- p.p.
Uiterlijk de zondag voor de tocht aanmelden bij Joke Lexmond, tel.nr.
06-49038173, zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.
Je hoeft geen lid van de KBO te zijn om mee te mogen rijden, al waarderen we dat natuurlijk wel.


12


Fietstocht
Van mei t/m de 1e week van oktober organiseert de KBO een keer per twee weken op dinsdag een fietstocht. Verzamelen vanaf 10.00 uur in “Ons Home”
aan de Esschestraat 18 A te Vught. We beginnen dan met koffie met iets lekkers. Om 11.00 uur vertrekken we dan voor een tocht van 25 tot 45 km.
Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers en het feit dat niet iedereen ‘elektrisch’ rijdt.
De ervaring leert ons, dat tegenwoordig wel bijna iedereen een elektrische fiets heeft, wat voor ons ouderen wel echt een uitkomst is.


13


Onderweg stoppen we om de lunch te gebruiken. Zelf lunchpakket meenemen. Afhankelijk van de lengte van de tocht komen we tegen drie uur
weer terug in “Ons Home”. Daar praten we na over de tocht onder het genot van een kop koffie, thee of fris. Kosten: € 3,-- p.p.
Uiterlijk de zondag voor de tocht aanmelden bij Joke Lexmond, tel.nr.
06-49038173, zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.
Ook zin om een keer mee te fietsen? Probeer het een keer uit en meld je aan. Je hoeft geen lid te zijn van de KBO om mee te mogen
rijden, al waarderen we het lidmaatschap natuurlijk wel.
Rijdt u elektrisch? Zorg dan voor een volle accu!!!


14


Rollatortocht
Van mei t/m oktober organiseert de KBO regelmatig op dinsdagochtend rollator wandeltochten.
Deelname voor KBO leden is gratis. Niet-leden betalen € 1,50 p.p.
Samen met andere wandelaars die gebruik maken van een rollator gaan we Vught herontdekken.


U ziet bekende plekken van vroeger. Verbaas u over de veranderingen en de mooie omgeving waarin we leven.
De start is telkens op een andere plaats. U komt met eigen vervoer, regiotaxi of seniorenbus naar het startadres.
We wandelen een tocht die is aangepast aan uw mogelijkheden (+ 1,5 km). Na afloop is er tijd voor een kopje koffie
(eigen rekening) op een sfeervolle plaats.

15


Bingo
Elke 1e en 3e woensdag van de maand organiseert de KBO van 13.30 tot 16.30 uur o.l.v. Jan Schellen een hele leuke Bingo in
“Ons Home” aan de Esschestraat 18 A te Vught.Deze woensdagen zijn altijd druk bezocht (ongeveer 20 tot 30 personen)
Kosten: € 3,-- per “plankje”, inclusief koffie/thee.


16


Prijskaarten
Elke 2e en 4e woensdag van de maand organiseert de KBO van 13.30 tot 16.30 uur “Prijskaarten” in
“Ons Home” aan de Esschestraat 18 A.
U kunt zowel Jokeren als Rikken en er zijn leuke prijsjes te winnen.
De kaartmiddag wordt geleid door Hanny Schellen. Kosten: € 3,-- inclusief koffie/thee.


17


Koor “Ons Eigen Wijs”
Heeft u belangstelling en kunt u zingen?
Iedereen vanaf 50 jaar, zowel mannen als vrouwen zijn welkom, ook niet-leden.
Het koor staat onder leiding van dirigent Gèrard Verhoof.


Elke week wordt er serieus gerepeteerd. De repetities zijn op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, in “Ons Home”
aan de Esschestraat 18 A met in de pauze natuurlijk koffie of thee. Contributie € 10,-- per maand.
Koffie of thee voor € 1,-- per kop
Niet-leden betalen € 1,50 per kop (zij betalen immers geen contributie).
Inlichtingen bij Hanny Schellen, tel.nr. 073-6565695, maar u kunt ook zo binnenlopen

18


Bridge
Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur bridgen we in “Ons Home “ aan de Esschestraat 18A.
Bij ons is iedereen welkom vanaf 50 jaar. Ook als u bridge wilt leren.
Onze vrijwilligers zijn Ad de Kort en Kees de Kort.
Kosten: € 2,--p.p. incl. 2 consumpties (koffie, thee of soep).
Niet leden zijn ook van harte welkom, maar betalen € 2,50 per keer.
Gemiddeld zitten er 24 leden te bridgen, maar er kunnen altijd nog mensen bij. Als u zin heeft om mee te doen,
kom dan eens een keer kijken.


19


Line Dance
Een nieuwe en succesvolle activiteit is het line dansen op vrijdagochtend
Er doen steeds zo’n 12 personen actief mee van 10.30 tot 11.30 uur.
Erna is er uiteraard tijd voor een kopje koffie of thee voor € 1,- per kop.
De kosten zijn; € 15,- p.p. per maand en de activiteit is ook toegankelijk voor niet-leden
U kunt u aanmelden bij Toos op "t Hoog tel; 06-34497820


20


Bloemschikken met Toos en An
Een keer per maand op zaterdag organiseert de KBO van 10.00 tot 12.00 uur, bloemschikken in “Ons Home”
aan de Esschestraat 18 A te Vught.


Kosten Bloemen € 6,00. Graag op tijd betalen i.v.m. de inkoop van de bloemen. Koffie/thee € 1,00 per kop.
Alleen voor leden van KBO-Vught.
De precieze datum komt in de nieuwsbrief te staan.
Opgeven bij Toos op ’t Hoog, tel. nr. 073-6843823.


Gemaakte creaties bij het bloemschikken

21


Hulp bij belasting aangifte
Elk jaar in maart en april bestaat er de mogelijkheid om uw belastingaangifte te laten verzorgen door
twee belastingadviseurs.De aanmelding gaat als volgt: U belt na het uitkomen van de nieuwsbrief van
februari (en niet eerder) naar Joke Lexmond, telefoonnummer 06-49038173. Zij noteert uw naam,
adres en telefoonnummer en daarna neemt zij contact op met onze belastingadviseurs.
Deze bellen u terug voor een afspraak in “Ons Home“ aan de Esschestraat 18A te Vught.
U betaalt voor deze service € 15,00 per aangifte. KBO leden krijgen € 2,50 korting.
Verdere info die voor u van belang is, of vragen die u mogelijk heeft, krijgt u van de belastingadviseur
die u terugbelt voor een afspraak.

22


Week- en dagreizen
De KBO organiseert voor haar leden elk jaar een weekreis (meestal in juni / juli) en een dagreis (meestal in augustus).
De week- en dagreizen worden verzorgd door
Ton en Elly van Roon
Hebt u zorg nodig, zoals b.v hulp bij steunkousen aan en/of uittrekken, of hulp bij het douchen,
dan wordt daar door dit echtpaar voor gezorgd.Uiteraard tegen een vergoeding.
Voor vragen of opmerkingen kunt u bij hen terecht.
Ton en Elly van Roon, Kievitsraat 5 te Vught Telefoon; 073-6566415


Opgeven voor de week- of dagreis via het aanmeldingsformulier uit de nieuwsbrief24
Op een vrijdagmiddag, ergens eind november, organiseert de KBO een Sinterklaasmiddag. Wie weet komt de Goed Heilig man zelf ook wel even langs en brengt hij ons wat lekkers. Ook hebben we dan een loterij met leuke prijsjes De precieze datum en tijd komt in de nieuwsbrief te staan.

In de week voor Kerst organiseerd BSV een Kerstviering met ook dan een loterij met leuke prijzen.
Ook van deze gezellige middag komt de precieze datum en tijd in de nieuwsbrief te staan

25


Overige belangrijke info, namen, adressen en telefoonnummers

25


Uw KBO-pas voor extra kortingen
Via KBO-Brabant krijgt u als lid ook korting op uw zorgverzekering
(IAK, Zilveren Kruis Achmea en VGZ) en korting op uw medische keuring voor het rijbewijs bij de door KBO-Brabant aangewezen keuringsartsen.
Kijk voor meer info op www.kbo-brabant.nl of bel naar 073-6444066

25


Onafhankelijke cliëntondersteuner voor ouderen van KBO-Brabant
Als cliëntondersteuner behartigen zij de belangen van de cliënt in het proces van de zorgaanvraag. Zij werken daarbij volgens het
principe van de kanteling, wat inhoudt dat men de zorgaanvrager stimuleert om de problemen zelf op te lossen.
In het geval van oudere zorgaanvragers kunnen de mogelijkheden beperkt zijn.
Ten behoeve van de cliënten houden zij zich steeds op de hoogte van de ontwikkelingen in de WMO en vertalen die naar de lokale mogelijkheden.
Zij achterhalen de zorgvraag en lichten u voor over mogelijkheden en zijn eventueel aanwezig bij het zogenaamde onderzoek,
voorheen keukentafelgesprek. Tenslotte bewaken zij de kwaliteit van de verslaglegging en indien nodig ondersteunen zij
de zorgvrager bij het indienen van een bezwaarschrift. De inzet is gericht op het verkrijgen van hulp en/of zorg voor de aanvrager.
Cliëntondersteuners van KBO-Brabant die KBO-leden terzijde staan, kunnen indien nodig gebruik maken van extra juridische ondersteuning!
De cliëntondersteuner voor Vught is Jozef Kok. Jozef komt vrijblijvend bij u langs. Telefoonnummer: 06-49678564. Email: jozef.kok@planet.nl

25


Ouderenadviseurs
Wilt u graag een advies van een ouderenadviseur?
Zij informeren ouderen en hun mantelzorgers o.a. op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vervoer.
De website is; www.ouderensamen.nl
De ouderenadviseurs van Ouderen Samen werken nauw samen met loket Wegwijs + van de Gemeente Vught, Welzijn Vught en KBO-Vught.

E-mail; info@ouderensamen.nl
Telefoonnummer Welzijn Vught; 073-6565350

26


Sociëteit Park Boswijk in samenwerking met KBO-Vught
Elke 2e dinsdag van de maand vanaf 14.00 uur is er een sociëteitsmiddag op Boswijk. De sociëteit is een ontmoetingsplek
voor 55-plussers uit Vught en Cromvoirt. Het doel van de sociëteit is anderen ontmoeten en een gezellige middag hebben.
Entree € 2,50 incl. hapje en drankje. Ook kunt u kiezen na afloop voor een diner van € 9,50 exclusief drankjes

26


Seniorenbus Vught
De Stichting Seniorenbus Vught heeft als doelstelling het voorkomen van isolement onder ouderen door het aanbieden van veilig
vervoer van deur tot deur in Vught en Cromvoirt en naar het Jeroen Bosch ziekenhuis en het Centraal Station in ’s-Hertogenbosch.
Wat kost het? Het jaarabonnement is € 60,--; maandelijks wordt daartoe € 5,-- automatisch van uw rekening afgeschreven.
De ritprijs is € 0,50 per rit. Voor meer info en aanmelden kunt u contact opnemen met:
Stichting Seniorenbus Vught, telefoonnummer 073-7113191 of per e-mail. seniorenbusvught@gmail.com.
Website; www.seniorenbusvught.nl

26


Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught (SOOV)
Gaat het mis tussen u en de gemeente Vught bij vragen over wonen, zorg, hulp, werk en inkomen? Het team van SOOV staat voor u klaar.
Neem gerust contact op. Telefoon nummer 06-13896981 of per
e-mail. soov2014@gmail.com Website; www.soov.nl

26


Regionale vertrouwenspersoon
Ontevreden over een besluit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Niet tevreden over de gang van zaken?
Een klacht over de manier waarop de gemeente met je omgaat? Dan kan een beroep worden gedaan op vertrouwenspersoon Ria de Die.
Zij houdt zich bezig met zaken waarin het contact tussen burger en gemeente spaak loopt en probeert dit contact weer vlot te trekken.
Contact: Ria de Die - van Leijen, onafhankelijk vertrouwenspersoon
Wmo, tel. 06-19975205 of per e-mail: r.dedie@hetlsr.nl

27


Vincentiusvereniging Vught
helpt met haar vrijwilligers mee aan een beter leven voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.
Doelstelling van de vereniging is armoedebestrijding in Vught in de meest brede zin van het woord.
Onze vereniging heeft een eigen Vincentiushuis waar inwoners van Vught terecht kunnen voor verschillende onderdelen van de vereniging zoals de Voedselbank, het inloopspreekuur en Vincentius hulppakketten.

Waarmee kan Vincentiusvereniging Vught U helpen?
• Hulpverlening/schuldhulpverlening: voor mensen in acute financiële of materiële problemen.
• Gemeentelijk Sociaal Fonds: biedt hulp aan mensen die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn
geraakt en waar geen andere voorzieningen of regels voor gelden.
• De Voedselbank: Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken helpt huishoudens die om wat voor reden dan ook in
financiële problemen zijn gekomen en daardoor in grote armoede leven.
• Vincentius Hulppakketten: Houdbare levensmiddelen uitdelen aan huishoudens die net boven de voedselbanknorm zitten.
• Vakantieproject: dit project biedt mensen met weinig financiële middelen een weekje vakantie aan in een chalet op een gezellige familiecamping.
• Kerstpakkettenactie: een groot aantal Vughtse gezinnen, die het financieel moeilijk hebben, ontvangen een gevarieerd levensmiddelenpakket
in de Kerstperiode.
• Inloopspreekuur: Voor Vughtenaren met een laag besteedbaar inkomen. Zij kunnen in het Vincentiushuis terecht voor:
- Financiële of administratieve vragen
- Hulp bij eenvoudige zaken als bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het toelichten van een brief van de gemeente, aanvragen DigiD etc.
- Schuldhulp en een luisterend oor.
• Groentetuinproject: vrijwilligers helpen mee om een bijdrage te leveren aan de opbrengst van groente en fruit voor de Voedselbank van
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken.
• De Kringloopwinkel: aanbod van goederen voor lage prijzen
Voor informatie over Vincentiusvereniging Vught:
E info@vincentiusvught.nl I www.vincentiusvught.nl

28


Welzijn Vught.
Welzijn Vught wil dat zoveel mogelijk Vughtenaren deelnemen aan de maatschappij. Daarvoor zetten zij zich in.
Welzijn Vught werkt hiervoor samen met de bewoners én met lokale en regionale partners, zoals Gemeente, Juvans, Woonwijze en Wegwijs+ (in de wijk).
Heeft u vragen? Neem gerust een keer contact op met:
Welzijn Vught, Heuvel 2 5261 EE Vught
Tel. 073-6565350 of per e-mail: info@welzijnvught.nl
Website: www.welzijnvught.nl

28


Stichting Ouderen Samen
Ouderen Samen, een club actieve 55-plussers, heeft het ouderenbeleid in Vught een gezicht gegeven. Projecten als Vrijwillige Ouderenadviseurs,
woonadviseurs, heropening van Rode Rik 2.0, zijn enkele voorbeelden. Welzijn Vught biedt ondersteuning waar nodig. Samen leveren zij een grote
bijdrage aan de uitvoering van het Zilveren Krachtbeleid van de gemeente Vught: de inzet van de kennis, kunde en levenservaring van senioren.
Contactadres: St. Elisabethstraat 1a, 5261 VK Vught
Tel. 073-6565350 of per e-mail: info@ouderensamen.nl

28


Rolstoel uitleen bij De Rode Rik 2.0
Heeft u tijdelijk een rolstoel nodig? Bij de rolstoel uitleen in De Rode Rik kunt een rolstoel lenen als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Aan het lenen van een rolstoel zijn geen kosten verbonden.Wilt u gebruik maken van een rolstoel? Dan kunt u contact opnemen met de rolstoel uitleen,
van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoon nummer 06-21389669

29


De Geheugenbibliotheek in DePetrus
Geheugenproblemen of dementie in uw omgeving?
Iedere dinsdag van 14.00-17.00 en vrijdag van 10.00-13.00 zijn er
vrijwilligers aanwezig met kennis over dit thema en die u een luisterend oor bieden.
U kunt dan ook terecht voor informatie over activiteiten voor ouderen in Vught.

29


Vrijwillige hulpdiensten
De Vrijwillige Hulpdiensten Vught helpen mensen in Vught en Cromvoirt die praktische hulp in het dagelijks leven nodig hebben.
Deze hulp is er voor iedereen die baat kan hebben bij af en toe wat extra hulp en/ of het brengt mensen bij elkaar die af en toe
iets voor een buurtgenoot willen doen.U kunt o.a. gebruik maken van de volgende diensten:
Het uitvoeren van kleine technische klusjes van uiteenlopende aard. Enkele voorbeelden van mogelijke kleine klussen: het vervangen van een zekering
of lamp; het vervangen van een kraanleertje; het schoonmaken van een sifon; schilderij, kapstok of iets dergelijks ophangen; klemmende deur verhelpen.
• Verhuisservice
Het ondersteunen op verschillende regeltaken die bij een verhuizing horen. Enkele voorbeelden: zoeken van een verhuisbedrijf; hulp bij aanschaf
nieuwe spullen; in- en uitpakken verhuisdozen; hulp bij het regelen van adreswijzigingen (o.a. bij instanties).
Of u nu zelf iemand nodig hebt of dat u een ander graag af en toe van dienst wilt zijn, u moet zich wel eerst even melden. Dit kan telefonisch
op nummer 073-6565350 of via email vhd@welzijnvught.nl.

30