BSV - Vught

Belangenvereniging voor Senioren

JAARBOEKJE 2019/2020


         

   Inhoudsopgave:

Pag.

   Voorwoord...3
   Doelstelling KBO Afdeling Vught...3
   Doelgroep...3
   Bestuur...4
    Belangrijke info KBO Vught, namen, adressen en tel.nrs ...4

   Activiteiten KBO Vught

• Meer bewegen voor ouderen ...6
• Koersbal op WZC Theresia ...7
• Vrij kaarten (Klaverjassen, Rikken, Jokeren) ...8
• Handwerken ...9
• Scootmobiel tochten ..10
• Fietstochten ..11
• Rollatortocht .. 12
• Bingo..13
• Prijskaarten ..14
• Koor “Ons Eigen Wijs” ..15
• Bridge ..16
• Line-Dance ..17
• Bloemschikken ..18
• Hulp bij belasting aangifte..19
• Week- en dagreizen..19
• Sinterklaasmiddag en Kerst-Inn ..20
• Uw KBO-pas voor extra kortingen ..21
• Onafhankelijke cliëntondersteuner van KBO Brabant ..21
• Ouderenadviseurs ..21
• Sociëteit Park Boswijk in samenwerking met KBO-Vught ..22
• Stichting Seniorenbus Vught ..22
• Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught ..22
• Regionale vertrouwenspersoon ..22
• Vincentiusvereniging Vught ..23
• Welzijn Vught ..24
• Stichting Ouderen Samen ..24
• Rolstoel uitleen bij De Rode Rik ..25
• Geheugenbibliotheek in DePetrus ..25
• Vrijwillige hulpdiensten ..25
• Verhuisservice ..25