Nieuwsbrief maand mei-2019

Voorwoord

Beste leden,


Inmiddels is alweer een kwart van 2019 de revue gepasseerd en is het weer tijd voor een nieuwe “ONS”, dat betekend nieuw lees en kijkplezier. Tevens willen wij u via de nieuwsbrief die daar ook weer bijgevoegd is op de hoogte houden van hetgeen er bij onze KBO zoal te doen en te beleven is.
Alle activiteiten staan, zoals u van ons gewend bent, keurig gerangschikt per dag, tijd en maand.
Verder wil ik toch weer aandacht vragen voor het feit dat we dringend behoefte hebben aan enkele actieve vrijwilligers die, als het nodig is, kunnen helpen bij de organisatie en verzorging van activiteiten.
In de periode die achter ons ligt hebben we vrijwilligers in moeten schakelen op voor hen niet altijd geschikte momenten, ze doen al zoveel. Dit was en is nog steeds noodzakelijk omdat ook deze mensen ziek kunnen worden of, nog erger, in het ziekenhuis behandeld moeten worden. Ik wil daar verder niet op ingaan maar, ik wil iedereen wel duidelijk maken dat we er voor alle leden willen zijn maar er zijn natuurlijk ook grenzen dus nogmaals, ga eens
bij uzelf te rade of u misschien ook wat tijd beschikbaar zou kunnen stellen voor uw eigen organisatie n.l. de KBO.
Het kan niet altijd op een handje vol mensen aankomen.
Uw bestuur zal u daarvoor zeer erkentelijk zijn.
Tot slot wens ik iedereen die de komende periode op vakantie gaat een fijne tijd met mooi zonnig weer.

Carla Jonkers, voorzitter
****************************

Lief en Leed


Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen

Leeftijd Naam Geboren
Kroonjarigen
75 jaar Mevr. A.J.G.M. van Leeuwen 30-05-1944
80 jaar Hr. Th.J. Verkuijlen 24-05-1939
85 jaar Mevr.J.Th.M. de Leeuw 07-05-1935
85 jaar Mevr.C.M.B. Pennock 22-05-1934

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen
en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden


Gelukkig geen

De nabestaanden van onze overleden leden, of leden die een geliefde hebben moeten afstaan, wensen wij heel veel
sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen


Mevr.

Emmy Karsters


Agenda KBO Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

Maandag Meer bewegen voor ouderen Ons Home 09.30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13.30 uur
Koersbal wzc Theresia 14.00 uur
Woensdag Koor "Ons Eigen Wijs" Ons Home 19.30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13.30 uur
Vrijdag Line Dance Ons Home 10.30 uur

Variabele Activiteiten maand - Mei
Di - 03 Rollator wandelen Ons Home 10.30uur
Di - 07 Fietsen Ons Home 10.30 uur
Woe - 08 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
Di - 14 Scootmobielen Ons Home 10.30 uur
Di - 14 Handwerken Ons Home 13.30 uur
Woe - 15 Bingo Ons Home 13.30uur
Za - 18 Bloenschikken Ons Home 10.00 uur
Di - 21 Fietsen Ons Home 10.30 uur
Di - 21 Handwerken Ons Home 13.30 uur
Di -28 Rollator wandelen *********(Let Op Start) De Vlasborch 10.30 uur
Di - 28 Scootmobielen Ons Home 10.30 uur
Di - 28 Handwerken Ons Home 13.30 uur
Variabele Activiteiten maand - Juni
Di - 04 Fietsen Ons Home 10.30uur
Woe - 05 Bingo Ons Home 13.30 uur

Aandacht
Prijskaarten op 22 mei is vervallen
Het reisje naar Boskoop(mode) is ook vervallen wegens te weinig animo/deelnemers.

Vanaf 10.00 uur kunt u op de Fiets en Scootmobiel ochtenden in Ons Home terecht. We vertrekken om 11.00 uur
Op 7 mei wordt er weer gestart met het Rollator Wandelen.
De 1e keer vanaf Ons Home om ± 10.30 uur.
Op 28 mei is de volgende rollatortocht en is er een activiteit in de beweegtuin van De Vlasborch, ook om ± 10.30 uur.
De rollator wandelaars zijn een gezellig wandelclubje, die bijna elke maand wel eens een rondje lopen en na afloop samen een kopje koffie drinken.
Voor nieuwe aanmeldingen geldt, dat ze zelf voor vervoer moeten zorgen, want hun bus zit helemaal vol.
Er valt daar ook niets meer voor te regelen, want ze zijn al blij dat ze een bus hebben.
Voor aanmeldingen of meer info; Elly van Roon mobiel; 06-29047878
In juni is er geen Rollator Wandelen i.v.m. de weekreis in juni.

Cliëntondersteuning van KBO Brabant
Hebt u advies of hulp nodig?
Neem contact op met Jozef Kok
De cliëntondersteuner voor de KBO Vught is ; Jozef Kok
Hij is mobiel te bereiken onder nummer; 06-49678564 en zijn e-mail adres is; jozef.kok@kpnmail.nl
In het jaarboekje 2018 van de KBO, staat op blz.19 de uitgebreide tekst afgedrukt.

Geheugencafé Vught

Woensdag 15 mei is in DePetrus een thema avond, verzorgd door Evelien Messcher over Muziek in samenhang met Dementie
Adres; De Heuvel 2 in Vught
Graag aanmelden, telefonisch op nummer; 073-6572000 of per email; geheugencafevught@gmail.com Aanvang 19.30 uur

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
Als u zestig bent of ouder en u heeft nog niet zo lang geleden uw partner verloren, zou u dan niet graag af en toe met een lotgenoot willen praten?
Dat kan nu dankzij de Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars.
Het overlijden van een partner is een aangrijpende gebeurtenis. Voor u als nabestaande breekt er een moeilijke periode aan. Juist nu heeft u behoefte aan veel steun.
Praten met mensen die u begrijpen omdat ze uit eigen ervaring weten wat het is om je partner te verliezen, kan
een belangrijke bijdrage en aanvulling zijn op al bestaande ondersteuning vanuit de omgeving. Om die hulp en steun te kunnen bieden heeft stichting Ouderen Samen de Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars opgezet.

Voor wie is de bezoekdienst bestemd?
De bezoekdienst biedt ondersteuning aan weduwen en weduwnaars van 60 jaar en ouder waarvan de partner is overleden.
Hoe werkt de bezoekdienst?
Moniek van Oss maakt een afspraak met u voor een kennismaking. Als u aangeeft dat u van de bezoekdienst gebruik wilt maken spreekt u met de vrijwilliger
die u vervolgens komt bezoeken af hoe vaak en wanneer u bezocht wilt worden.
Wie zijn de bezoekers?
De bezoekers zijn vrijwilligers die zelf weduwe of weduwnaar zijn. Zij kunnen goed luisteren. De vrijwilligers zijn getraind in gespreksvoering en in het
helpen bij rouwverwerking. Uit eigen ervaring weten zij wat het is om alleen te komen staan. Informatie en aanmelding: voor meer informatie over de bezoekdienst kunt u contact opnemen met projectondersteuner Moniek van Oss van Welzijn Vught, telefoonnummer 06-46768108
(bij afwezigheid kunt u een boodschap achterlaten) of mail naar info@ouderensamen.nl Stichting Ouderen Samen Postbus 2175?5260 CD Vught?T 073-6565350 .
zie ook op de website: www.ouderensamen.nl


Wist u dat:
We weer met de fietstochten gaan beginnen op 7 mei, met de start om 11.00 in Ons Home
Ook de rollatortochten weer van start gaan op 7 mei, met als eerste startplaats Ons Home.
De scootmobieltochten opnieuw starten op 14 mei, weer om 11.00 uur vanaf Ons Home
Er op 15 mei weer een Geheugencafé is in DePetrus, dat om 19.30 begint
Het modereisje naar Boskoop op 22 mei is vervallen wegens te weinig deelnemers
Alle deelnemers daar een telefoontje over hebben gehad, voor zover ze te bereiken waren.
Wij op vakantie gaan naar Friesland van maandag 24 t/m vrijdag 28 juni en dat er nog enkele plaatsen vrij zijn.
Er ook een dagtocht zit aan te komen op 29 augustus naar de Rotterdamse Haven en Dordrecht en dat dat reisje helemaal is volgeboekt.
We een Lustrumfeest vieren in WZC Theresia op 9 oktober.
Wij dan ons 65 jarig bestaan van KBO Vught vieren
We een voorlichting over Brandpreventie gaan organiseren op 29 oktober in Ons Home
De KBO Vught sinds kort een Facebook pagina heeft die u kunt Liken
Ons nieuwe bestuurslid Frans de Potter daar de beheerder van is en daar veel energie in heeft gestoken en dit blijft doen
Dat het nieuwe jaarboekje omstreeks juni uitkomt als er nieuwe foto’s zijn gemaakt van alle activiteiten.
Het jaarboekje dan 2 jaar geldig is