Nieuwsbrief voor september 2019
Belangenvereniging Senioren Vught
Esschestraat 18 A
5262 BD Vught

E-mail: info@bsv-vught.org

Telefoon: 073 6563153 (Ons Home)
KvK: 17279574
Bank: NL 24 RABO 0155 4028 38
Website: www.bsv-vught.org

Voorwoord september 2019

Beste Leden,

Op dit moment hebben we de dagreis nog voor de boeg, dus daar kan nog niet veel over verteld worden, dat komt
in de volgende nieuwsbrief aan de orde.
We hebben een grote groep van 60 personen, dus nu maar hopen dat het weer een beetje mee wil werken, dan gaan
we een mooie dag tegemoet
De begeleiding van de reis zal verzorgd worden door Toos op ’t Hoog en Joke Lexmond.
Vele zullen het nog niet weten, maar door het stoppen van Elly van Roon als coφrdinator is het rollatorwandelen
voorlopig van de baan. We hopen dan ook, dat zich snel een nieuwe vrijwilliger aanmeldt, die deze activiteit op
zich wil nemen en begeleiden.
Bijna iedereen zal de vakantie intussen wel achter de rug hebben en nieuwe energie hebben opgedaan, dus gaan
we met goede moed weer een nieuw seizoen tegemoet en proberen er met inzet van iedereen een mooie tijd van te maken.
We hebben ondanks de periodes van extreme hitte, met een enkele uitzondering, alle activiteiten door kunnen laten
gaan. Na de zomerstop gaat ook het MBVO op de maandagochtend en het Line Dance op de vrijdagochtend weer van start,
dus zijn alle deelnemers weer van harte welkom en kan er gezellig bijgepraat worden onder het genot van een kopje koffie.
Het Koersballen kan op de maandagmiddagen van 9 en 30 september 2019 niet doorgaan in verband met andere activiteiten in
het restaurant van WZC Theresia.
Zoals al eerder vermeld vieren we ons 65-jarig Lustrumfeest op woensdag 9 oktober 2019, daar moet u zich wel voor
aanmelden via het antwoordstrookje op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief. Dus, als u erbij wilt zijn deze middag,
moeten we tijdig kunnen doorgeven met hoeveel personen we aanwezig zijn. Het strookje moet dan ook vσσr 20 september
ingeleverd zijn.
Het feest wordt gehouden in WZC Theresia en begint om 14.30 uur.
U kunt u vanaf 14.00 uur, en niet eerder, melden in de hal, waar wij u de consumptiemunten zullen overhandigen. Voor die
tijd moeten de bewoners even de tijd krijgen om weer te vertrekken uit de eetzaal en hebben de medewerkers van Theresia
ook hun tijd nodig om de zaal weer voor ons klaar te maken, dus is geduld een schone zaak.
Nogmaals, vult u a.u.b. het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief en wij zullen zorgen dat u
op die middag niets tekort komt. Tot dan allemaal.

Carla Jonkers, voorzitter

Lief en Leed


Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.
Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen
Leeftijd Naam
Kroonjarigen
80 jaar Mevr.A.Berman
80 jaar Mevr. Spierings-Voets
85 jaar Mevr. A.v.d.Bosch-v.Bakel
85 jaar Mevr. C.Goosens
85 jaar Mevr. P.A. Slijtes
90 jaar Mevr. C.P.M. v.Amelsfoort
90 jaar Hr. I.M.G Buckx
90 jaar Mevr. M.A.C. v. Valenberg

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen
en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven,
wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden


Hr. G.J.Brohm
Mevr. P.M. Benen

De nabestaanden van onze overleden leden, of leden die een geliefde hebben moeten afstaan, wensen wij heel veel
sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen
Dhr. P.A.M. Kleemans
Mevr.. C.C.T.J. Kleemans-Witte
Mevr. Henkens


Agenda BSV Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

Maandag Meer Bewegen Voor Ouderen Ons Home 09.30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13.30 uur
Koersbal in WZC Theresia WZC Theresia 14.00 uur
Dinsdag Handwerken Ons Home 13.30 uur
Woensdag Koor "Ons Eigen Wijs" Ons Home 19.30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13.30 uur
Vrijdag Line Dance Ons Home 10.30 uur

Op 9 en 30 september is er GEEN Koersbal in WZC Theresia wegens andere activiteiten in de zaal.,

Variabele Activiteiten maand September
di - 03 Fietsen Ons Home 10.30uur
woe - 04 Bingo Ons Home 13.30 uur
di - 10 Scootmobielen Ons Home 10.30 uur
woe - 11 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
di - 17 Fietsen Ons Home 10.30 uur
woe - 18 Bingo Ons Home 13.30 uur
za - 21 Bloemschikken Ons Home 10.30 uur
di - 24 Scootmobielen Ons Home 10.30 uur
woe - 25 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
-

Variabele activiteiten in de maand Oktober. Er zal dan GEEN Handwerken zijn in die zelfde middag
di - 01 Afsluiten Fietsen en Scootmobielen Ons Home 10.30uur
woe - 02 Bingo Ons Home 13.30 uur
woe - 09 Lustrumfeest in WZC Theresia Binnenkomst Aanvang 14.00 uur

Vanaf 10.00 uur kunt u op de Fiets en Scootmobiel ochtenden in Ons Home terecht. We vertrekken om 11.00 uur

Het zoekplaatje van Frans van augustus

Dit zoekplaatje is niet geraden, was misschien toch iets te moeilijk


Nu een nieuw zoekplaatje in september
De vraag is; Waar bevindt zich dit in de Gemeente Vught
De oplossing d.m.v. het antwoordstrookje in de brievenbus van “Ons Home” doen en
onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot.

Aangezien alles in zwart/wit wordt afgedrukt in de nieuwsbrief, kunt u altijd voor de duidelijkheid
ook op onze website kijken. Misschien denkt u dan wel; Hι waar heb ik dat toch ergens gezien?
Onze nieuwe website is; www.bsv-vught.org

Op de laatste bladzijde staat het antwoordstrookje, die u kunt invullen en in de brievenbus kunt
doen van de Esschestraat 18a te Vught.

HET MANTELZORGTEAM VUGHT

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Zorgen voor familie, vriend(in), kennis of buur is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Maar wat als de mantelzorger vragen heeft of het fijn vindt dat er iemand meedenkt over zijn of haar situatie? Of wanneer een mantelzorger te maken krijgt met tegenslagen of moeite heeft met het stellen van duidelijke grenzen? Dan kunnen bewoners in de gemeente Vught terecht bij het Mantelzorgteam Vught.Cliλntondersteuning van KBO Brabant
Hebt u advies of hulp nodig?
Neem contact op met Jozef Kok of Harrie van der Aa
De cliλntondersteuner voor de BSV Vught zijn ; Jozef Kok en Harrie van der Aa
Jozef is mobiel te bereiken onder nummer; 06-49678564 en zijn e-mail adres is; jozef.kok@kpnmail.nl
Harrie van der Aa is mobiel te bereiken onder nummer; 06-29406038 en zijn e-mail adres is; harrievanderaa@hotmail.com
Harrie is nog niet opgenomen in het Jaarboekje 2019/2020.
In het jaarboekje 2019 van de BSV, staat op blz.25 de uitgebreide tekst afgedrukt.

Zijn er onder onze leden nog actieve senioren die belangstelling hebben om zich als vrijwillige cliλntondersteuner gaan doen. Een training behoort tot de mogelijkheden.
Voor info kunt u bellen naar Hans van Overdijk tel.no.; 073-6416797.
U kunt zich, voor zowel leden als niet leden, opgeven bij; i.van.dinteren@vught.nl voor specifieke info.

Onderbenutting zorgtoeslag


Zo’n 450.000 Nederlanders hebben geen financiλle tegemoetkoming voor de zorgpremie aangevraagd, terwijl zij daar wel recht op hadden. Volgens berekeningen van Independer lieten zij gezamenlijk een bijdrage van 100 miljoen euro

Tool van de belastingdienst


Om het mensen makkelijker te maken, heeft de belastingdienst een speciale tool waarmee zij kunnen berekenen of zij recht hebben op zorgtoeslag. De belastingdienst heeft hierover contact opgenomen met KBO-Brabant. Afgesproken is dat wij bekendheid geven aan de rekenhulp via de opleidingen voor de belastinginvullers. Daarnaast wijzen KBO-Afdelingen eveneens op de mogelijkheid om zorgtoeslag aan te vragen en jaarlijks aan te passen.

KBO-Brabant: schaf zorgtoeslag af

In gesprek met de Tweede Kamer over armoede onder ouderen hebben wij gezegd dat ouderen niet alle mogelijkheden benutten en dat de vele compensatieregelingen onnodig complex zijn. Veel ouderen vragen geen zorgtoeslag aan omdat zij bang zijn dat zij een enorme rekening gepresenteerd krijgen als zij iets te veel zorgtoeslag hebben gekregen. Wat ons betreft moet de zorgpremie omlaag en volledig inkomensafhankelijk worden zodat het rondpompen van geld niet meer nodig is. Momenteel vindt een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) plaats naar de effectiviteit van de verschillende toeslagen. In het najaar wordt de rapportage verwacht. Wij hopen dat de huidige onderbenutting van zorgtoeslag wordt meegenomen en dat de kostbare systematiek van zorgtoeslag wordt afgeschaft.

Lezingenreeks in DePetrus

Lezing: Getuigenissen van oud-kampgevangenen uit Vught en Auschwitz
Door: Herman Teerhφfer
Vijfenzeventig jaar geleden werden Vught en Cromvoirt bevrijd. Op 26 oktober aanstaande wordt dat herdacht. Maar het hele jaar 2019 staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Wat betekent het om in vrijheid te kunnen leven? En wat doet onvrijheid met je? Vanwege dit bevrijdingsjubileum sluiten ook de l ezingen in DePetrus dit jaar grotendeels aan bij dit thema. Eerdere lezingen gingen over de Vughtse politie in oorlogstijd en de burgerhulpverlening aan gevangenen van Kamp Vught. Herman Teerhφfer is voorzitter van de Smolinski Stichting, die verdraagzaamheid en vrede wil bevorderen. Dit gebeurt door kennis te verspreiden over de ervaringen van voor-malige gevangenen van de kampen Vught en Auschwitz. In de afgelopen jaren interviewde hij tientallen – voornamelijk joodse - oud-gevangenen. Ook de herinneringen van politieke gevangenen werden vastgelegd. Op basis van deze getuigenissen heeft Teerhφfer een boeiende lezing samengesteld. Na een geslaagde presentatie in het Nationaal Monument Kamp Vught, is hij nu teruggevraagd in DePetrus.
Lezingenreeks DePetrus
Op (meestal) iedere eerste woensdag van de maand vindt er een lezing plaats in DePetrus. Ongeveer een maand van te voren staat de informatie op de www.abzvught.nl

Wanneer
Woensdag 4 september 2019
Waar
Ontmoetingscentrum DePetrus
Heuvel 2
5261 EE Vught
Tijd
woensdagavond van
19.30 – ca. 21.00/21.30 uur

Meld u vooraf aan. Iedereen is welkom!

De kosten zijn; € 7,50 inclusief koffie/thee
Aanmelden via www.abzvught.nl of op kantoor ABZ Heuvel 2 Vught

Geheugencafι Vught p/a De Heuvel 2, 5261 EE Vught


Verdere contactgegevens:
Telefoon; 073-6572000 ( ABZ ) of e-mail; geheugencafevught@gmail.com

Op woensdag 11 september is er weer een Geheugencafι in Huize Elisabeth
Sint Elisabethstraat 2 in Vught

De avond begint om 19.30 uur en inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee.

Het thema voor deze avond is; “Presentatie Doorleefplan Dementie”
Deze lezing wordt verzorgd door Raymond van de Walle en Lian Vos
Hoe verder na de diagnose dementie?

U kunt u voor deze avond opgeven via bovenstaand e-mail adres of telefoonnummer

Nationale Voorleeslunch met Toine van de Ven.


Vrijdag 4 oktober 2019.
Bibliotheek Vught, Heuvel 2.

Op vrijdag 4 oktober, Nationale Ouderendag, vindt voor de zevende keer de Nationale Voorleeslunch plaats. Bibliotheek Vught doet van harte mee aan dit nationale evenement en heeft Toine van de Ven bereid gevonden om op deze dag te komen voorlezen aan ouderen.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn!

Programma 11.00 uur Ontvangst
11.30 uur Start voorlezen door Toine van de Ven
12.30 uur Einde voorlezen, aanvang lunch
14.00 uur Einde Voorleeslunch

Nationale Voorleeslunch
Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Met de Nationale Voorleeslunch willen wij samen met de Leescoalitie laten zien dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen. Zie voor een overzicht van alle Voorleeslunches die op 4 oktober gehouden worden www.nationalevoorleeslunch.nl.

Aanmelden
Wilt u bij de Voorleeslunch aanwezig zijn, meldt u zich dan s.v.p. uiterlijk dinsdag 2 oktober aan bij de balie van Bibliotheek Vught, (073) 6802950 of stuur een mail naar vught@babeldenbosch.nl. Let op, er zijn beperkte plaatsen.

De OV OpStapDag: gratis, leerzaam en leuk.


Speciaal voor senioren, inclusief een gratis OV-chipkaart!
Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u dat niet, omdat u het lastig vindt of niet weet hoe het werkt? Daar helpen we u graag bij. De samenwerkende gemeenten organiseren dit najaar OV OpStapdagen. Op deze dag speciaal voor senioren kunt u op een ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer.

Wat kunt u verwachten tijdens een OV OpStapDag?
U krijgt veel informatie over de OV chipkaart en het openbaar vervoer in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. Het programma op hoofdlijnen:
• Ontvangst met koffie en thee
• Gezamenlijke uitleg
o Test uw kennis: De OV Quiz
o Voor senioren, door senioren: uitleg reizen met de bus en OV-chipkaart door OV-gidsen van Reizigers Overleg Brabant en vrijwilligers van de Seniorenbus Vught
• Bezoek Arriva-bus en busrit
• Rondleiding op NS-station ‘s-Hertogenbosch
• Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot aanvragen van een gratis OV-chipkaart (u bespaart €7,50).
• Bij vertrek ontvangt u het gratis OV Welkomstpakket

Meld u aan!
Kies uit een van deze dagen:
• Woensdag 16 oktober, startlocatie: De Rode Rik
• Donderdag 24 oktober, startlocatie: De Rode Rik

Het programma duurt van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Deelname aan de OV OpStapDag is gratis en gaat op volgorde van
aanmelding. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Bel: (076) 513 66 33 of (076) 513 66 99 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur)

Filmmatinιe op zondag


Kom op de tweede zondag van de maand in DePetrus film kijken.
Aanmelden via info@abzvught.nl of 073-6572000 (30 plaatsen beschikbaar, groot tv-scherm) Wanneer: zondag 8 september 2019
Hoe laat: vanaf 14.00 – ca. 16.45 uur
Kosten: €5,00 incl. kopje koffie/thee (graag gepast betalen)

Heinrich Harrer is een Oostenrijker met Nazisympathieλn die in 1939 besluit twee Himalaya-bergen te beklimmen. Door een serie van gebeurtenissen worden hij en medeklimmer Peter Aufschnaiter de enige twee buitenlanders in de Tibetaanse heilige stad Lhasa. Daar neemt Heinrichs leven een drastische wending. Geregisseerd door Jean-Jacques Annaud met Brad Pitt, B.D. Wong en David Thewlis Geen vervoer? De Seniorenbus rijdt voor de film. De prijs voor leden is €0,50 en voor niet-leden €1,00 per rit. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Bel voor meer informatie de Seniorenbus: 073 – 711 31 91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wist u dat:
Frans heel actief op zoek gaat naar sponsors voor onze nieuwsbrief.
Hij er intussen al 2 heeft gevonden, die de BSV gaan ondersteunen en waar u ook 10% korting
krijgt op uw aankopen.
Zie hiervoor ook de website; www.bsv-vught.org
Wij ons Lustrumfeest gaan vieren op 9 oktober in WZC Theresia en dat u zich hiervoor moet opgeven
d.m.v. het antwoordstrookje en dit in de brievenbus van “Ons Home” moet doen
We een voorlichting over Brandpreventie gaan organiseren op 29 oktober in Ons Home
Wij als BSV een Facebook pagina hebben, waar ook onze sponsors op vermeld staan
We opnieuw een zoekplaatje in elke nieuwsbrief gaan plaatsen, waarbij u de oplossing kunt invullen op
het antwoordstrookje en in onze brievenbus kunt doen.
Antwoordstrookje Zoekplaatje September
Waar bevindt zich dit in de Gemeente Vught?
Oplossing; …………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam; ………………………………………………………………………………………………..
Straat; ………………………………………………………….Postcode/Woonplaats; ……………………………………..
Telefoonnummer; ……………………………………………………. Inleveren in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a te Vught
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antwoordstrookje Lustrumfeest
Ja, ik kom naar het Lustrumfeest op 9 Oktober in WZC Theresia met ………… personen Naam 1 ; Naam 2 : Adres; …………. ………………………………………………………….Woonplaats; ………………………………………….. Telefoonnummer; ………………………………………………….. Opgeven vσσr20 september Inleveren in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a te Vught