Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl
Speech bij de Dag van Verbinding in Den Haag op 15 augustus 2020,
door Anne-Marie van Raaij-Schouten, voorzitter NVKP.
Beste mensen,
Vaccineren is vrijwillig!
Vaccineren is een keuze én moet altijd een keuze blijven, ook bij corona!
De Ned. Ver. Kritisch Prikken is 26 jaar geleden opgericht omdat ouders signaleerden
dat hun kinderen reageerden op vaccinaties met bijwerkingen, waar deze ouders van
tevoren niet voor waren gewaarschuwd.
Jarenlang zijn ouders van kinderen met vaccinatieschade en mensen die zich kritisch
hebben uitgesproken over vaccins door de overheid in de kou gezet, door de media
verketterd en voor gek versleten.
Tot op de dag van vandaag worden ongewenste reacties op vaccins steevast ontkend
door het Consultatiebureau, de huisarts, het Bijwerkingencentrum Lareb en het RIVM,
zelfs al is het vaccin een uur of enkele uren ervoor gegeven.
Artsen zijn in de veronderstelling dat vaccins altijd veilig zijn en effectief.
Artsen worden niet getraind in het herkennen van bijwerkingen en zijn niet verplicht
om bijwerkingen te melden.
Desondanks worden er jaarlijks bij Bijwerkingencentrum Lareb 5,5 duizend
bijwerkingen gemeld waarvan 100 ernstig met ziekenhuisopnamen en 2 overlijdens.
Slechts 1 à 10 % van de vaccinatiebijwerkingen wordt gemeld, Er is dus aanzienlijke
onderrapportage. Dat betekent dat we dus 1 of misschien zelfs wel 2 nullen aan de
getallen moeten toevoegen.
Wat als het jaarlijks geen 5,5 duizend bijwerkingen zijn, maar 50 duizend bijwerkingen
waarvan duizend ernstig en 20 overlijdens?
Het RIVM zegt dat vaccins veilig zijn, maar is dat ook zo? Uitgebreide
correspondentie met het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) heeft geen bewijs opgeleverd.
1
Het RIVM beweert dat dankzij de vaccinaties ziekten zijn teruggedrongen, terwijl de
grafieken overduidelijk scherpe dalingen laten zien van infectieziekten vóórdat er
1
https://onderzoekvaccins.nl/reactie-op-verder-met-vaccineren/
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl
2
werd begonnen met vaccineren na 1950. Deze scherpe daling zien we ook in de
statistieken van infectieziekten waartegen nooit is gevaccineerd.
Vooral als gevolg van schoon drinkwater, betere voeding en meer hygiëne.
De NVKP wijst ouders erop dat vaccineren vrijwillig is, een eigen keuze én een eigen
verantwoordelijkheid. Als je kind vaccinatieschade heeft, sta je er als ouder helemaal
alleen voor. Geen arts, geen consultatiebureau zal je helpen om erkenning en
genoegdoening te krijgen, laat staan je te helpen een oplossing te vinden voor het
probleem.
Daarom is het uitermate belangrijk dat u zich goed informeert over de risico’s van
vaccineren. Ook over de risico’s van reizigersvaccins!
Men gaat ervanuit dat vaccins veilig zijn, maar vaccins worden niet dubbelblind
placebo gecontroleerd getest en ook niet op de lange termijn zoals dat bij
medicijnen wel wordt gedaan. d.w.z. dat iedereen die een vaccin krijgt PROEFKONIJN
is. Pas na de invoering van een vaccin worden bijwerkingen duidelijk, worden de
risico’s duidelijk. Vaccineren is niet zonder risico!
Helaas denken nog steeds veel ouders dat vaccineren verplicht is, maar het is nog
steeds in Nederland een keuze. Ouders verwachten dat zij hun kind gezonder maken
door deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is het doel, ja, maar veel
ouders komen erachter dat hun kind is beschadigd door een vaccin, dat het de ene
oorontsteking na de andere heeft, chronisch verkouden, chronisch vermoeid is of een
auto-immuunziekte heeft, dat het humeur is veranderd van vrolijk naar bozig. Het
komt voor dat een kind acuut moest worden opgenomen in een ziekenhuis of na een
vaccinatie is overleden.
Kritische ouders zijn ervaringsdeskundigen, zijn ex-vaxxers, zij zijn ‘kritisch’ geworden
over vaccinaties, nadat zij de reacties bij hun kind hebben waargenomen. Bij een
volgend kind maken zij in veel gevallen een andere keuze, om later te beginnen,
kiezen voor minder vaccinaties of zien er helemaal vanaf.
De media en overheid noemen de kritische ouders ‘gekkies’, en daarmee geven ze
zichzelf een excuus om niet met hen in gesprek te hoeven gaan. Gekkies hoef je niet
serieus te nemen, je zet ze feitelijk buiten de maatschappij!
Op de website van de NVKP kunt u ervaringsverhalen
2
lezen. Deze verhalen zijn
getuigenissen van ervaringen met vaccinaties. Getuigenissen om andere ouders
bewust te maken van de risico’s. Het zijn moedige ouders, die het aandurven om met
2
https://www.nvkp.nl/ouders/ervaringsverhalen/
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl
3
het verhaal over vaccinnatieschade naar buiten te komen, vaak met ongeloof en boze
reacties van familie en vrienden. Neem deze ouders serieus.
Aan het RIVM heb ik gevraagd waarom er geen bijsluiter wordt gegeven. Het
antwoord luidde: Ach, een bijsluiter, wat zegt dat? Ja, wat zegt het?
Als ouder heb je bij een medische interventie, en dat is een vaccinatie, recht op alle
informatie over de voor- en nadelen. In een bijsluiter kun je in ieder geval een aantal
bijwerkingen lezen. Het zegt wel iets! Bij elk medicijn moet een bijsluiter worden
gegeven, waarom dan niet bij een vaccin?
Echter, hoe waar en veelzeggend is dit antwoord van het RIVM! Wat zit er echt in een
vaccin? Een vaccin wordt nooit op alle inhoudsstoffen onderzocht. NOOIT.
In Italië is een oudervereniging vergelijkbaar met de NVKP, met de naam Corvelva,
die dat wel heeft gedaan.
3
Zij hebben vaccins op alle inhoudsstoffen onderzocht. De
resultaten waren ontluisterend. In het DKTP/Hib/HepB vaccin, het vaccin dat aan
baby’s vanaf 6 weken wordt gegeven waren niet de antigenen van difterie, kinkhoest,
tetanus, polio, hib en hepatitis B te vinden! Deze antigenen hebben ze niet in het
vaccin gevonden! Wel allerlei andere stoffen, ook zeer giftige. Hoe is dit mogelijk?
Nu een jaar lang ben ik op zoek naar laboratoria in Nederland, die een vaccin op alle
inhoudsstoffen willen onderzoeken. Herhaling van onderzoek is altijd nodig om echt
zeker te weten of de onderzoeksresultaten kloppen. Helaas, ook al zijn er laboratoria,
vooral van universiteiten, heel goed uitgerust om een vaccin op alle inhoudsstoffen te
kunnen onderzoeken, men is niet bereid hieraan mee te werken. Wat de reden
hiervan is laat zich raden. Kent u een laboratorium dat een vaccin op alle
inhoudsstoffen wil en kan onderzoeken, meldt het mij a.u.b.
Ouders hebben recht op de waarheid, wat zit er in de spuit die aan de baby, kleuter
en tiener (denk aan het HPV-vaccin!) wordt gegeven? Wat zit er straks in het vaccin
tegen Corona? Wat zijn echt alle inhoudsstoffen? Zit er een genetisch gemanipuleerd
stukje virus in, zit er DNA van de kweekbodem in? De kweekbodem van een
geaborteerde foetus. (Janssen en Janssen uit Leiden gebruikt als ’productieplatform’
de menselijke cellijn Per.C6.
4
) Zitten er Nano partikels in? Er wordt veel geroepen,
maar wat zit er werkelijk in?
3
https://drive.google.com/file/d/1SuKYT3kNUlpf9fsrAjERd9FQNL0FTKJO/view
4
https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200323_25121918/farmaceut-janssen-richt-leidse-fabriek-in-op-
productie-300-miljoen-coronavaccins-het-gaat-sneller-dan-we-hadden-verwacht